Om Balcon

Balcon ejes og drives af Cand.pæd.psych Bent A. Larsen. Jeg er – og har gennem de seneste 8 år været – ansat i en børnerådgivning i offentlig regi. Som udgangspunkt mener jeg, at det offentlige bør kunne løse de opgaver som dens borgere har behov for, men der kan være særlige situationer, hvor dette ikke kan lade sig gøre.

 

Jeg tilbyder samtaleforløb til børn, unge og deres familier og laver undersøgelser, når dette er tilfældet.

Det teoretiske grundlag for samtalerne er en sammensmeltning af neuroaffektiv udviklingspsykologi med systemisk narrative metoder.

Men det allervigtigste er jo at samtalerne giver mening for dig og din familie så derfor afsættes der 5 minutter hver gang til at udfylde et evalueringsskema som jeg så justerer samtalerne i forhold til.

 

Taksterne følger det til enhver tid gældende prisniveau for psykologydelser. Hvis du ønsker information om aktuelle takster, er du velkommen til at henvende dig telefonisk eller per mail.  Der kan dog ydes rabatter til studerende og særligt økonomisk trængte.
Jeg har ikke overenskomst med sygesikringen.

Takster for foredrag og kurser til professionelle aftales efter opgavens karakter.

 

Afbud meldes telefonisk (evt. til telefonsvarer) senest kl. 14.00 dagen før den aftalte konsultation. Meldes afbuddet senere eller slet ikke, opkræves fuld takst for konsultationen.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>