Kurser/Kommunom

Balcon er en virksomhed, der – udover psykologvirksomheden – arrangerer kurser og laver undervisning for såvel offentlige som private virksomheder. Primært for grupper på mellem 10 og 20 personer.

Emnerne kan spænde fra organisationsteori, henover kommunikation og konfliktløsning, til mere psykologiske og gruppedynamiske emner.

Der er mulighed for at rekvirere forskellige faste kurser, men jeg laver helst løsninger ud fra dine særlige behov!

En væsentlig del af Balcon’s aktivitet omhandler Kommunomuddannelsen.

Kommunomuddannelsen er en offentlig efteruddannelse på VVU-niveau, der udbydes af COK (center for offentlig kompetenceudvikling), der er den førende virksomhed indenfor læring og kompetenceudvikling i den offentlige sektor.

Læringsprincipperne på uddannelsen udspringer af deltagerstyring og projektorganisering og sigter mod at de studerende skal være i stand til at identificere, analysere og vurdere problemstillinger indenfor det offentlige med en tværfaglig tilgang. Samt formidle dette både mundtligt og skriftligt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>